Studievoorwaarden R.O.S.S.
Voor uw zekerheid maakt R.O.S.S. graag goede afspraken met u.

1. Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor een opleiding via onze website www.reikionlinespiritueelstudies.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de studievoorwaarden en gaat u met R.O.S.S. een studieovereenkomst aan.


2. Studiebegin
Met de ontvangst van uw eerste lesmateriaal begint de opleiding.  Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij R.O.S.S.


3. Studiemateriaal
Binnen Nederland ontvangt u alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (buiten Europa) studeren komt er verzendkosten boven op de studie. Voor mensen in het buitenland geldt dat het opleidingsgeld ook in termijnen kan worden voldaan. Na de eerste betaling zal de cursus/opleiding naar u toegezonden worden. De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door R.O.S.S. aan u geleverde studiemateriaal mag u, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding. Op deze studies staat copyright van het SSMHG.


4. Persoonlijk pedagogische begeleiding van uw leraar op afstand.
Gedurende de gehele opleidingsduur wordt u vakkundig en individueel begeleid door uw persoonlijke leraar op afstand. Hoe u met hem of haar in contact komt, wordt u bij de eerste leszending medegedeeld. De ingezonden huiswerkopdrachten zullen naar de leraar worden verzonden in u aangemaakte Words bestand. Het R.O.S.S. zal uw huiswerkopdrachten doorverzenden naar uw persoonlijke leraar.

 

5. De opleidingen zijn gebasseerd op uw persoonlijke groeiproces, in de periode waarin waarin de opleiding gevolgd word. (bijvoorbeeld de opleiding Mediumschap en Intuitieve ontwikkeling) Dit betekend dat lange onderbrekingen, een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leren, en het uiteindelijke resultaat wat u als leerling wil bereiken.

6. ,Verlenging van uw studieduur

De studietijd is maximaal twee jaar. Na afloop van de gebruikelijke cursusduur kunt u nog met vragen één jaar lang gebruikmaken van alle verrichtingen (bijvoorbeeld studieadvies, begeleiding door leraar op afstand, huiswerkcorrectie). Deze verlenging is kosteloos voor u. Mocht u de opleiding niet in twee jaar voldaan hebben dan kunt u deze met een jaar verlengen de kosten zijn 99,- euro.

7. Correctie van uw huiswerk
Bij de meeste lessen vindt u huiswerkopgaven om in te zenden. Uw huiswerk stuurt u naar uw persoonlijke leraar, die binnen enkele dagen het huiswerk corrigeert en met  een waardering voorzien naar u terugzendt. Het online insturen van huiswerk is zonder extra kosten.

8. R.O.S.S. - Getuigschrift, Officieel R.O.S.S. -Diploma, Officieel erkend diploma door onze eigen Internationaal beroepsvereninging S.S.M.H.G. (Sa Spirit Meditation Healing Group).
U ontvangt een R.O.S.S.-Getuigenschrift  / of diploma, nadat u al het huiswerk heeft ingestuurd en een gemiddeld goed haalde. Bij een aantal cursussen heeft u het recht op het afleggen van een open-boek-examen bij u thuis. Bij het behalen van een goed en zeer goed dat men kan vergelijken met 6 t/m8 of hoger, ontvangt u het Officieel R.O.S.S Instituuts-Diploma. Het examengeld voor een Open-Boek-Examen is inclusief samen met uw opleiding verrekend. Veel van onze opleidingen kunt u afsluiten met een openboek examen voor een officieel erkend diploma. Daarnaast krijgt u het officieel document van de internationale beroepsvereniging met echtheid van het SSMHG Association.

9. Opzegging
Opzegging is mogelijk , alleen uw rechten van het behalen van uw diploma zal hiermee worden vervallen. Het R.O.S.S. is niet verplicht om u opleidings geld terug testorten. U bent voordat u begonnen bent met één van de opleidingen een overeenkomst aangegaan. Dit geldt voor alle andere opleidingen dat wanneer u uw opleiding opzegt uw opleidings geld niet terug kan vorderen. Mocht het zo wezen dat u een jaar een tussenstop wil doen en alle rechten van de studie wil behouden dan kan dat doordat u het R.O.S.S. op de hoogte stelt. We noemen dit een tussen stop . Bent u in tussentijd een opleiding in gespreide betaling aangegaan zal deze verder lopen. U zal u rechten van de opleiding behouden deze is twee jaar gelig na het inschrijven van de startdatum. Bij Download versie geeft het ROSS geen geld terug. De studie kan niet worden terug genomen.

10. U bepaalt het tempo
Heeft u eens een periode geen tijd voor uw opleiding , dan hoeft u de overeenkomst niet te beëindigen. U gaat verder met studeren wanneer u dat uitkomt. (verlenging van uw studieduur na twee jaar voor één jaar extra voor 99,- euro). Zo vaak u wilt, mag u uw studietempo van bijvoorbeeld 4 lessen per maand wijzigen. Een klein berichtje aan het R.O.S.S. volstaat.


11. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vindt u op onze website en op de lesgeldbijlage . U lesgeld blijft gedurende de looptijd van de opleiding gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan R.O.S.S. de toezending van het cursusmateriaal en studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Indien R.O.S.S. een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale cursusgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren cursusgeld wordt verhoogd met incassokosten, conform de Wet Incassokosten. Na betaling van het cursusgeld worden de lessen weer verstuurd en kan de cursist weer gebruikmaken van de studiebegeleiding. Opzegging is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

12. Persoonlijke gegevens
Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van uw thuisstudie. Deze registratie is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens, Den Haag . Het kan zijn dat u actuele aanbiedingen krijgt van R.O.S.S , al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. Wilt u verder geen informatie over actuele aanbiedingen, dan kunt u daartegen elk moment schriftelijk bezwaar indienen bij het R.O.S.S.

13. Klantenservice
R.O.S.S. doet er alles aan om uw studie vlot en probleemloos te laten verlopen. Mocht u desondanks een klacht  hebben dan verzoeken wij u deze schriftelijk te melden aan R.O.S.S. Boelelaan 897 1082 Rw Buitenveldert Amsterdam. Holland. Of naar het Internationaal Hoofdkantoor Fenyves Köz 1 2100 Gödöllő Hungarian /Rakamaz 4465 hrsz 159 Hungarian R.O.S.S. zal er alles aan doen om uw klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen.

 

14. Examen

Om de kwaliteit te waarborgen van de opleiding dient de Examen opdracht binnen 14 dagen via, mail in Words, ingeleverd te zijn in de mailbox van het R.O.S.S (tenzij met R.O.S.S anders is overeengekomen!) Bij onreglementair handelen zal een nieuw Examen aangevraagd dienen te worden , en word hiervoor 85,- euro in rekening gebracht.

 

15. Auteurs wet.

Alle opleidingen die door R.O.S.S. geschreven of/ en gepubliceerd zijn, zijn beschermt via de auteurs wet , art 10.

Dit betekend dat alle publicatie van tekst , dan wel foto materiaal , al dan niet , overgeschreven of gecopieerd, uit één van de door R.O.S.S. geschreven , of gepubliceerde opleidingen, als een strafbaar feit gezien worden.

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een hoge geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar.
De opsporingsdienst voor inbreuk op Auteursrechten valt onder de FIOD-ECD. Strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld na aangifte van de auteursrechtinbreuk.

16. Studie aanbiedingen.

Tijdens actie dagen , of studie voordeel aanbiedingen, kan registratie alleen plaats vinden , met een betaling binnen een termijn van twee weken, na inschrijving.
Het is niet mogelijk  om een inschrijving voor een opleiding te doen  en de betaling pas na twee weken te voldoen!
In dat geval zal de registratie door ons geannuleerd worden, of zal de op dat moment geldende prijs gehandhaafd worden.
 
 
17. Nog vragen?

stuur een e-mail naar: onlinestudies@outlook.com

 

18. Na registratie voor een studie aanbieding, dient de betaling van deze studie, in maximal 7 dagen na verval datum van de aanbiedingsdatum op onze rekening te staan.
Als na deze 7 dagen de betaling niet door ons ontvangen is, zal de normale prijs van de studie in werking treden, en zal de aanbiedings prijs vervallen.
 
Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met onze Whatsapp service 0036706124449 of via onze terugbel service.
 

Studievoorwaarden

Deze categorie is leeg.